Vrienden van Pater Peeters


Vrienden van Pater Peters is een bestemmingsfonds van

Het doel

Het doel van Vrienden van Pater Peeters is allereerst om duurzaam te investeren in een grotere zelfredzaamheid van kinderen en vrouwen in Congo.

Vrienden van Pater Peeters gelooft dat kinderen de toekomst van Congo in handen hebben en dat zij hierin gesteund worden door de vrouwen die in staat zijn te verbinden. Kinderen en vrouwen die zelfstandig sterker in het leven staan kunnen veel betekenen voor verbeteringen in hun omgeving. Door hen te steunen wil Vrienden van Pater Peeters de zelfredzaamheid vergroten. Zodat zij in staat zijn het verschil te maken in de toekomst van Congo.

Om het doel te kunnen realiseren zamelt Vrienden van Pater Peeters gelden in. Hiermee worden de projecten gefinancierd.

Vrienden van Pater Peters is een bestemmingsfonds van Stichting MIVA (Stichting Missie-Verkeersmiddelen Actie), alle giften aan het Fonds komen ten goede aan het opbouwwerk in Congo.

Lees meer over de activiteiten

Vrienden van Pater Peters is een bestemmingsfonds van Stichting MIVA (Stichting Missie-Verkeersmiddelen Actie). MIVA is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI, daarom gelden dezelfde voordelen voor donateurs van Vrienden van Pater Peters.

Naast de aanwijzing als ANBI, is MIVA een door het CBF erkend goed doel.

ANBI-keurmerk Vrienden van Pater Peters

CBF-erkenning Vrienden van Pater Peeters