Vrienden van Pater Peeters


Het doel

Het doel van Vrienden van Pater Peeters is allereerst om duurzaam te investeren in een grotere zelfredzaamheid van kinderen en vrouwen in Congo.

Vrienden van Pater Peeters gelooft dat kinderen de toekomst van Congo in handen hebben en dat zij hierin gesteund worden door de vrouwen die in staat zijn te verbinden. Kinderen en vrouwen die zelfstandig sterker in het leven staan kunnen veel betekenen voor verbeteringen in hun omgeving. Door hen te steunen wil Vrienden van Pater Peeters de zelfredzaamheid vergroten. Zodat zij in staat zijn het verschil te maken in de toekomst van Congo.

Om het doel te kunnen realiseren zamelt Vrienden van Pater Peeters gelden in. Hiermee worden de projecten gefinancierd.

Vrienden van Pater Peters is een bestemmingsfonds van Stichting MIVA, alle giften aan het Fonds komen ten goede aan het opbouwwerk in Congo.

Lees meer over de activiteiten

CBF-VvPP-kleur

Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat deze organisatie zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over.

ANBI vuil logo

Vrienden van Pater Peeters is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Een Algemeen Nut Beogende Instelling is een instelling die het algemeen belang dient.

Lees meer over onze keurmerken

Send this to a friend