Activiteiten

Het doel

Het doel van Vrienden van Pater Peeters is het duurzaam investeren in een grotere zelfredzaamheid van kinderen en vrouwen van Congo.

De toekomst

Vrienden van Pater Peeters is ervan overtuigt dat verschil gemaakt kan worden door kinderen en vrouwen. Daarom stellen wij kinderen en vrouwen centraal in de projecten die we steunen.

Duurzame zelfredzaamheid

De doelstelling ‘zelfredzaamheid vergroten’ is gekozen om de Congolese gemeenschappen in staat te stellen een zelfstandig leven op te bouwen. Uiteindelijk zonder hulp en bemoeienis van anderen na een bepaalde tijd. Bij zelfredzaamheid gaat het immers om het vermogen zelfstandig je leven te leiden en om je eigen problemen op te lossen.

‘Zonder hulp en bemoeienis’ houdt ook in dat je het, na enige ondersteuning, redt zonder geld van buitenaf. Dat je zelf in staat bent anderen in je omgeving te helpen. Zodat niet alleen een individu het redt, maar ook het gezin en de woongemeenschappen.

Steunen

Uw steun maakt het verschil in Congo. Dit zullen wij inzetten voor projecten in de categorieën:

Het kind

Kinderen hebben de toekomst. Helaas is dat niet altijd waar in Congo. Kinderen behoren tot een kwetsbare groep. Voedzaam eten, schoon water drinken, basiseducatie en een goede gezondheid zijn niet vanzelfsprekend.

De vrouw

Vrouwen zijn de stille kracht in de Congolese samenleving. Zij investeren in hun familie en geven daarmee de verworven kennis en wijsheid door aan de volgende generatie. Denk hierbij aan educatie, EHBO en andere praktische zaken. Dat de vrouwen hun stem laten horen is iets dat Vrienden van Pater Peeters graag meegeeft.

Infrastructuur

De Congolese infrastructuur is zaak van haar overheid. Er zijn echter situaties denkbaar dat het herstel van een brug, dak van een schooltje of ziekenhuis cruciaal is voor het goed kunnen ondersteunen van de kinderen en vrouwen. In deze gevallen kan Vrienden van Pater Peeters bijdragen.