Disclaimer

Stichting Vrienden van Pater Peeters doet haar uiterste best om zorg te dragen voor nauwkeurige, complete en up-to-date informatie op de website. Ondanks dat uiterste zorgvuldigheid wordt betracht, kan de Stichting nog haar partners garanderen dat de informatie op haar website altijd correct en volledig is. De Stichting accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

Aan de op de website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website kan links bevatten naar websites die door andere organisaties worden ontworpen en onderhouden. De juistheid en volledigheid van de op die websites gepresenteerde informatie kan onze Stichting niet garanderen.