Het ontstaan

Het ontstaan

Vrienden van Pater Peeters is opgericht op 22 december 1978.

Pater Peeters behoorde tot de congregatie C.I.C.M. (Congregatio Immaculati Cordis Mariae). In België en Nederland beter bekend als paters Scheutisten. In zijn geboorte dorp Ulvenhout was een comité actief om zijn werk in Congo financieel te ondersteunen. Hieruit is destijds de Stichting Vrienden van Pater Peeters ontstaan.

Jan Peeters kerk Bilomba

Het begin

In 1969 is Pater Jan Peeters met verlof in Nederland. Hij werkt dan in Kitanga in Congo. Hier doet hij aan de heer Pellis in Ulvenhout het verzoek hem te helpen bij het vinden van fondsen voor zijn werk in de missie. Pater Peeters wil een nieuwe landbouwmethode in de provincie Kasayi invoeren.

Als zoon van een Brabantse boer heeft hij een speciale band met de boeren. Hij is van mening dat welvaart voor een volk alleen tot stand kan komen door zelfwerkzaamheid in de landbouw. Jan Pellis is op dat moment voorzitter van comité USAM, “Ulvenhout Staat Achter zijn Missionarissen”. Met een vriend van hem heeft hij al eerder inzamelingsacties opgezet. Samen starten zij een campagne om donateurs te vinden voor de actie: Proefboerderijen Pater Peeters.

Deze hulp is aanvankelijk bescheiden, maar al spoedig wordt er van alle kanten een beroep gedaan op Pater Peeters. Zijn uitgangspunt bij het verlenen van hulp is “als de mensen zich inzetten voor een bepaald project, dan zijn wij bereid bij te springen”. Natuurlijk kan dat niet altijd. In perioden van voedselschaarste wordt directe hulp geboden om te kunnen overleven.

In 1973 wordt Pater Peeters benoemd voor de missiepost in Bilomba. Dat is een nieuwe post die helemaal van de grond af moet worden opgebouwd. Het werk omvat landbouw, veeteelt, gezondheidszorg, sociale zorg en natuurlijk het pastorale werk.

Een dankbaar afscheid

In 2000 neemt Pater Jan Peeters voorgoed afscheid van Congo. Bij zijn vertrek maken de Congolezen een affiche voor hem. Op de affiche staat een grote boom getekend met daaronder een Congolese man die na te zit te denken over de grote problemen in Congo.

Zo willen zij hem eenvoudig maar oprecht bedanken voor zijn bijdrage aan het oplossen van de aangegeven problemen. Een vernieuwde landbouw, betere beroepsopleiding, geestelijke en sociale zorg, huizenbouw, het aanleggen van bruggen en wegen en zijn pastorale werk.

Vrienden van Pater Peeters is, samen met zijn met de Congolezen, dankbaar voor alles wat hij in de Kasayi gedaan heeft. Wij zijn vol vertrouwen voor de toekomst, omdat de Congolezen zelf zijn werk voortzetten met alle kennis en ervaring die zij de afgelopen jaren hebben opgedaan.

Zij hopen daarbij op onze steun. De Congolezen willen niet vergeten worden. Daarom gaan we door met wat we al zoveel jaren samen met onze donateurs gedaan hebben: werken aan het welzijn van de mensen in Congo. Dit in samenwerking met de confraters van Pater Jan Peeters, de paters Scheutisten.

Op 23 december 2005 overlijdt onze Pater Jan Peeters na een kort ziekbed in Sparrendaal te Vught. Pater Jan Peeters had het praktische verstand om datgene waar te maken waarin hij met hart en ziel geloofde. Evangelisatie vraagt om ontwikkelingswerk.

Het vervolg

Pater Jan Peeters deed zijn werk niet alleen. Pater Peeters was in staat om de verantwoordelijkheid voor al deze werkzaamheden tijdig te spreiden over meerdere mensen. Ook dat is een voorbeeld van de nuchterheid van deze boerenzoon en zijn zorg voor de toekomst.

In dat kader gaat het werk voort. Initiatieven blijven voortkomen uit de vier belangrijke pijlers van Jan Peeters: medische en sociale zorg, landbouw en veeteelt, vakopleiding en pastorale zorg.

Het Vrienden van Pater Peeters Fonds is sinds 1 april 2019 een bestemmingsfonds binnen MIVA. Correspondentie en telefonisch contact verloopt dan ook via Stichting MIVA.