Jaarverslag

Jaarverslag

We vinden het belangrijk om transparant te communiceren. Zo weet je als donateur waar het geld aan wordt besteed. De jaarrekening maakt deel uit van het jaarverslag. De jaarrekening van de Stichting is opgesteld conform de Richtlijnen Verslaglegging Fondsenwervende Instellingen (VFI).

Het Pater Balemans Fonds is sinds september 2017 een bestemmingsfonds binnen MIVA. Voorheen was dit een op zichzelf staande stichting genaamd Stichting Balemans. Het jaarverslag van 2016 is de verantwoording van bestedingen van deze Stichting Balemans. U vindt daarom nog deze benaming in het jaarverslag.

 

Bekijk hier het jaarverslag

Send this to a friend