Onze keurmerken

Onze keurmerken

ANBI

CBF-erkenning Vrienden van Pater Peters

Vrienden van Pater Peters is een bestemmingsfonds van Stichting MIVA. MIVA is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI, daarom gelden dezelfde voordelen voor donateurs van Vrienden van Pater Peters. Door deze ANBI-status kunnen onze donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. MIVA staat ingeschreven onder haar volledige naam: Stichting Missie-Verkeersmiddelen Actie en RSIN: 003024763.

Naast de aanwijzing als ANBI, is MIVA een door het CBF erkend goed doel. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere.

Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven, omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.