Zorgen voor opvang

Hoe onze doelgroep overleeft

Onze kleine projecten hebben grote problemen door de ‘verkiezingsstrijd’; de opvolging van president Kabila. Door het geweld van leger, oppositie en rebellen zijn mensen de “brousse” in gevlucht. Bij terugkomst in stad of dorp zijn ze vaak ontheemd. Er zijn slachtoffers gevallen en kinderen zijn familie kwijtgeraakt of wees geworden. Geen wonder dus dat particulieren en organisaties en ook de kinderen zelf bij onze projecten aankloppen. Een paar verhalen uit de halfjaarlijkse rapportages.

Congo Kasai

Project Maman Angélique

Dit weeshuis is in 1981 in Mbuji-Mayi opgezet door Karel van Laer, missionaris in onze congregatie. Vanuit België stuurt hij jaarlijks geld en ook de Vrienden van Pater Peeters steunen dit project voor weeskinderen al vanaf het begin. In 2018 heeft de stichting 18.000 dollar beschikbaar gesteld voor de 69 kinderen die in Angélique’s huis wonen.

De meeste gebouwen van het weeshuis zijn 35 jaar oud en hebben dringend onderhoud nodig. De hygiëne laat te wensen over wat ten koste gaat van de gezondheid. Ondanks de enorme inflatie en prijsstijgingen in Congo, hopen we dat er ook aan het onderhoud aandacht besteed kan worden.

Manan Angelique

Project Mpokolo wa Muoyo – bron van leven

Onze missionaris Ivo Vanvolsem is de spil in dit project van Straatkinderen in Kananga. Om gezondheidsredenen is hij een jaar in België geweest maar zijn medewerkers hebben het project goed voortgezet. In de eerste zes maanden zijn er 329 personen aangekomen (151 jongens, 84 meisjes en daarnaast 63 vrouwen en 31 mannen). Medewerkers speuren naar familieleden voor de 235 kinderen die door de oorlog van hun families gescheiden zijn. Het is een hele puzzel om ouders en hun verblijfplaats te vinden.

Mondelinge informatie en de mobiele telefoon zijn onmisbaar. Daarna volgt de reis naar de soms ver weg gelegen dorpen. 77 kinderen zijn inmiddels weer bij hun familie gebracht. Brandstof is duur en daar bovenop komt de ‘fooi’ die betaald moet worden bij militaire barrières. Geen wonder dat 50% van onze steun inmiddels verbruikt is. Iedereen begrijpt hoe belangrijk de familie voor kinderen is. Dit project mogen we, zeker tijdens de oorlogssituatie van nu, niet afbouwen!

Groepsfoto

De medewerkers van het project hebben contact gekregen met Unicef die het doel en de werkwijze van Mpokolo wa Muoyo steunt. Het project heeft $ 15.000 ontvangen voor drie maanden om de demobilisatie van kindsoldaten op te starten. Een extra klus voor personeel van Mpokolo wa Muoyo maar het geeft ook aan hoe goed ’ons’ project van Ivo werkt. Duurzame ondersteuning in de strijd van overleven door Vrienden van Pater Peeters.

Therapie sessie voor ex-kindsoldaten

Als gevolg van de strijd in de provincies Kasayi door het leger en de rebellen zijn dit jaar 10 noodprojecten met ieder $ 2.000 gefinancierd. Maar liefst vijf projecten gaan om psychologische hulp. Bijvoorbeeld het project van de Scheutist Jean-Claude Kanku waarbij ex-kindsoldaten, allemaal jongens, voorlichting en lessen krijgen om weer in een normaal levensritme te komen.

Om ze op hun gemak te stellen krijgen ze ook eten. De hulp aan de jongens, de mannen van de toekomst, is een duurzame investering in het politiek woelige land Congo.

Een toekomst voor kwetsbare kinderen

Kwetsbare jongeren met een drang om te overleven, dat is de doelgroep van Vrienden van Pater Peeters. We
blijven deze kinderen steunen in hun overlevingsstrijd. Helpt u mee hen een toekomst te geven?

[easy-social-share column="yes" columns="1"]