De Congolese partner-ogen voor onze projecten

Onze partnerorganisatie in Congo

Uw geld komt ten goede aan projecten in Congo. Maar hoe zorgen wij vanuit Nederland dat uw geld goed wordt besteed? Dat de mensen die hulp het hardst nodig hebben als eerste worden geholpen? Daarvoor is een team ter plaatse nodig om de werkelijkheid te zien. En dat team is wordt gevormd door onze partnerorganisatie.

Dit is een organisatie uit Kinshasa met professionele Congolezen in dienst, die het land goed kennen en veel weten van de mensen en ontwikkelingshulp projecten. In oktober jl. bezochten onze partners sr. Wivine Mbombo en Michel Palo de 5 projecten in Kasayi.

Zij kijken wat nog beter kan, beoordelen of het geld goed wordt besteed en signaleren of en zien wat er nog meer nodig is. Vanuit Nederland is dit niet mogelijk. Vandaar dat we heel blij zijn met onze partnerorganisatie in de hoofdstad Kinshasa.

Congo Kasai

Projecten door de ogen van de partnerorganisatie

Het ziekenhuis in Luputa werd door sr Wivine positief beoordeeld. Ze voeren uit waar ze hulp voor vragen in het ziekenhuis. Volgend jaar willen ze hekken plaatsen die 650 dollar kosten. Het onderwijsproject ALFA is goed georganiseerd en heeft bekwame onderwijzers. Natuurlijk wordt nog gevraagd om een duidelijk rapport te schrijven en een haalbaar plan te maken. Dat laatste is juist het struikelblok voor Maman Angélique. Zij is al jaren de leidster van het kinderhuis project. Ze kent alleen de lokale taal en is voor steeds meer zaken afhankelijk van andere deskundigen in de stad, onder andere haar ‘eigen kinderen’. Dat vraagt extra inzet van onze partnerorganisatie in Kinshasa.

Helaas is de leider van Radio Diku Dietu project overleden dit jaar. Er is nog geen ander voor die functie opgestaan. Daarom wachten we tot er een oplossing is schrijft Michel Palo. Het bekende centrum Mpokolowa Muoyo van de Belgische pater Ivo Vanvolsem loopt gewoon door. De overheid verwacht veel van het centrum bij het opvangen van slachtoffer-kinderen. Gelukkig heeft hij een auto gekregen uit België. Daarmee voorziet hij vervoer van materialen, medicijnen etc. en communicatie met ‘zijn’ jongens en meisjes in het centrum.

Voor alle projecten geldt dat ze harder werken om aan de richtlijnen te beantwoorden zoals de boekhouding, de zichtbare resultaten en de teksten strak rapporteren. Tevens is het een zoeken naar lokale middelen.

Kerstkaart 2018
[easy-social-share column="yes" columns="1"]