Een warm kerstfeest en een gezond 2023!

Vrienden van Pater Peeters is er samen met MIVA voor de meest kwetsbaren in Congo. Alleen dankzij uw donatie kunnen wij de mensen in Congo helpen vol te houden.

Hartelijk dank voor uw steun in 2022. Samen met onze Congolese partners maakt u Congo een stukje mooier. Mede dankzij uw donatie heeft Mpokolo wa Muoyo nu zes nieuwe motoren. Daarmee bereiken zij honderden kwetsbare kinderen, geven hen zorg en onderwijs en werken toe naar familiehereniging. Dat is, zeker in deze tijd van het jaar, een prachtige gedachte.

Mpokolo wa Muoyo biedt al sinds 1992 hulp aan in de steek gelaten kinderen, onder leiding van pater Ivo. Hij spoort ex-kindsoldaten, slachtoffers van seksueel geweld en ontvoerde kinderen op in afgelegen, onveilig gebied met slechte wegen. Hij vervoert deze kinderen naar zijn opvangcentrum in Kananga, indien nodig naar het ziekenhuis en waar mogelijk weer terug naar hun familie. De afstanden en reizen zijn lang.

Pater Ivo spoort de kinderen samen met zijn team op, geeft ze onderdak en zorgt zoveel mogelijk voor gezinshereniging. Kinderen die langdurig in het opvangcentrum blijven, worden opgeleid tot naaister, fietsenmaker of motorreparateur.

Tot voor kort gebruikte Mpokolo wa Muoyo zes oude en versleten motoren voor de hulp aan deze kinderen. De motorfietsen gaan al zo lang mee dat ze nu regelmatig kapot gaan. Dat zorgt voor onveilige situaties onderweg en hoge reparatiekosten. Daarom ondersteunde Vrienden van Pater Peeters dit project, samen met MIVA, met zes nieuwe motoren.

De motoren zijn elke dag de hele dag in gebruik door het personeel van de organisatie. De sociaal werkers gebruiken de motoren bijvoorbeeld om te zoeken naar families van de kinderen die in het centrum verblijven. Dit is soms wel 100 tot 150 kilometer van de stad Kananga. En een verpleegkundige reist regelmatig af naar apotheken verspreid over de stad om medicijnen te kopen.

Elk jaar verwelkomt Pater Ivo honderden kinderen in zijn centrum. De motoren staan ten dienste van de bescherming van deze kinderen, die aan hun lot zijn overgelaten. Ook helpen ze pater Ivo duurzame oplossingen te vinden voor hun specifieke problemen. Dankzij de motoren kan hij nog veel meer kinderen helpen. En daarvoor is hij u, samen met zijn team, heel erg dankbaar!

Vrienden van Pater Peters is een bestemmingsfonds van Stichting MIVA (Stichting Missie-Verkeersmiddelen Actie). Alle giften aan het Fonds komen ten goede aan het werk in Congo. De afgelopen jaren ondersteunden we specifiek vijf projecten, waarover u regelmatig hebt kunnen lezen in deze nieuwsbrief.

Deze vijf projecten hebben mooie resultaten behaald, mede dankzij uw steun. We zien dat hun capaciteit is gegroeid en ze steeds meer zelfstandig verder kunnen. We vinden het belangrijk dat ze zelf voor inkomen kunnen zorgen. Dat is de duurzaamste oplossing. Hierbij gaan we hen helpen.

Ook als deze projecten straks meer zelfstandig verder kunnen, gaat MIVA door met wat we al zoveel jaren samen met onze uw steun gedaan hebben: werken aan het welzijn van de mensen in Congo.

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. Het is onze missie om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. En om zo hoop te bieden op een betere toekomst.

[easy-social-share column="yes" columns="1"]