Enkele lichtpuntjes

Enkele lichtpuntjes in het onmenselijk lijden in de Kasayi-streek in Congo

Enkele dagen geleden kwam ik aan in België voor een rustperiode. Ik kom uit de stad Kananga in de Kasayi-streek die door hevig geweld geteisterd wordt. Aan het woord is Scheutist Ivo Vanvolsem, van de congregatie Scheut uit België waartoe ook Pater Frans Douwen behoort en Pater Peeters behoorde. Via hen steunen wij de projecten in Congo-Kasaï.

Congo Kasai

De voorbije maanden waren moeilijk en vermoeiend omwille van de onoverzichtelijke bloedige schermutselingen tussen de aanhangers van het stamhoofd Kamuina Nsapu en de regeringstroepen. Die aanhangers van Kamuina Nsapu behoren tot de bevolking en vormen een brede volkse verzetsbeweging tegen het huidige landsbestuur. De repressie is onmenselijk hard. We zijn er nauw bij betrokken omwille van onze diensten in de gevangenis en in ons opvangcentrum voor daklozen.

Ntumba…

…is politieagent. Zijn politiekorps werd op een dag naar een plaats van schermutselingen gestuurd om er verzetsleden uit te schakelen. Maar… dat gebeurde toevallig in zijn geboortedorp! Moest hij nu op zijn broers en familieleden schieten? Dat kan toch niet! De beslissing was vlug genomen: hij sprong de savanne in, wierp zijn geweer en uniform weg en zette het op een lopen. Nadien werd hij opgepakt en opgesloten in de gevangenis.

Praten in een kring

Tshibola…

…is een vijftienjarig meisje. Vanuit het dorp stapte ze vele uren met etenswaren op haar hoofd, op weg naar de gevangenis van de stad om er haar broer, een aangehouden leider van de verzetsbeweging te gaan bezoeken. Onderweg wordt ze aangehouden door vijf soldaten die haar erkennen als de zus van die leider. Ze houden haar vast. ’s Nachts wordt ze door die vijf soldaten verkracht. De volgende morgen wordt ze naar de gevangenis gebracht. Ze heeft veel buikpijn…

Dit zijn een paar voorbeelden van de vele mensen die op een erg frustrerende manier in de gevangenis terecht komen. Mensen zonder stem! Onze advocaten die gratis deze mensen bijstaan, krijgen heel wat werk op de plank! Tot ’s avonds laat werken zij aan die dossiers om een stem te geven aan die stemlozen.

Dat zouden ze niet kunnen zonder verlichting in hun kantoor. Die kwam er dank zij de zonnepanelen ons geschonken door de Vrienden van Pater Peeters. Zonnepanelen geven licht, licht geeft een stem aan stemlozen, een stem die spreekt om de rechten van de zwakken te verdedigen…

Mbombo…

…is een kleine jongen van tien jaar. Op een avond kwam hij zich heel droevig aanmelden in ons opvangcentrum, op zoek naar zijn papa en mama. Heel de familie was enkele dagen geleden in paniek gevlucht uit een wijk van Kananga waar de soldaten erg repressief te werk gingen: ze gingen van huis tot huis, beukten de deuren in en waar ze de gevraagde som geld niet kregen, werden mensen koelbloedig dood geschoten!

In die paniek was Mbombo zijn familie uit het oog verloren. Hij werd in ons centrum opgenomen en de volgende dag begonnen onze sociale assistenten lang te telefoneren naar geburen en vrienden van de familie om te weten te komen waar de ouders van Mbombo zich zouden kunnen bevinden. Heel wat telefoonkosten om de ouders van een kind terug te vinden!

Sinds september van vorig jaar hebben we al meer dan 200 gevluchte kinderen en moeders opgevangen die we helpen om hun familie terug te vinden. Zonder de steun van de Vrienden van Pater Peeters zouden we al die telefoonoproepen niet kunnen bekostigen en dus hun familie niet vinden!

Nee, dit enorm zwaar conflict in de Kasayi kunnen we niet oplossen! Maar onze eenvoudige inzet op mensenmaat zorgt toch voor lichtpuntjes en hoop voor heel wat slachtoffers van deze crisis! Een politieagent die terug kan naar zijn vrouw en kinderen, een verkracht meisje dat in ere wordt hersteld, een kleine jongen die zijn papa en mama terugvindt… Voor mensen is dat allemaal even belangrijk als de internationale interventies die met veel geld oplossingen voor deze crisis zoeken.

Fietsenmaker

Project verantwoording

In nieuwsbrief 3 van 2016 hebben we u geschreven over het belang van het fietsvervoer. Uw reacties waren hartverwarmend. Een essentieel onderdeel in onze aanpak is dat we proberen lokaal de mensen te steunen.

Een donateur heeft specifiek voor dit doel €2.000,- overgemaakt. Daarvan hebben we ter plaatse 19 fietsen kunnen kopen en aan de verschillende projecten overgedragen. 13 fietsen voor Centraal-Kasai en 6 voor Oost-Kasai. Een mooi voorbeeld van directe hulp ter plaatse.

Nieuwsgierige oogjes

Ondersteuning project schoolgeld

Speciale aandacht vraagt Ivo voor het schoolgeld van 10 kinderen die de Zusters van congregatie Charité de Jesus & Marie opvangen in Kananga. Dit is een extra project waarin u één specifiek kind schoolgeld kunt geven; één op één donatie, een korter lijntje bestaat niet. Wellicht met uw hulp kunnen we 10 kinderen van dit project naar school laten gaan.

De kinderen zijn wees of komen uit een gezin dat zelf het schoolgeld niet kan opbrengen door bijvoorbeeld ziekte van de ouder(s). De zusters willen hen de kans geven naar school te gaan maar komen per kind (het bedrag achter hun naam) nog tekort. Helpt u mee?

Zij willen graag een vakopleiding doen:
1 Michel Musuil € 450,-
2 Mamie Nsangana € 250,-
3 Veronique Tshibola € 450,-

Zij willen graag naar de Middelbare school:
4 Vincent Bantumbimpe € 350,-
5 Andre Kalumba € 150,-
6 Bernard Kanku € 150,-

En zij staan te popelen om naar de lagere school te gaan:
7 Emerence Mputo € 150,-
8 Mado Mujinga € 150,-
9 Marie Claire Luruluabo € 150,-
10 Micheline Fatuma € 150,-

[easy-social-share column="yes" columns="1"]