Erosie brengt kans op onderwijs in gevaar

Tubondo’s lagere school zag klaslokaal in ravijn verdwijnen

Hevige regenval en overstromingen leidden afgelopen zomer tot slachtoffers en veel schade in onder andere Nederland, België en Duitsland. Ook Congo heeft regelmatig te maken met hevige stortbuien, bijvoorbeeld in het district Tubondo bij de stad Mbuji-Mayi. Op verschillende plekken ontstaan daardoor flinke aardverschuivingen. Hulp komt helaas in Congo minder snel op gang dan in Europa.

In het risicogebied in Tubondo staat een katholieke basisschool, gerund door zuster Véronique Musau. De school heeft 900 leerlingen. Een deel van hen zag hun klaslokaal tijdens een stortbui in een ravijn verdwijnen. Gelukkig raakte er niemand gewond.

Klimaatverandering en ontbossing

In delen van Congo is door klimaatverandering en ontbossing sprake van verwoestijning. Dit verhoogt het risico op landverzakkingen. In alle lagere delen van de volkswijken in Mbuji-Mayi veroorzaakt regenwater veel erosie. In totaal zijn er momenteel 44 erosiegebieden waar het risico op verzakkingen groot is. Huizen en gebouwen, zoals scholen en gezondheidscentra, staan daar niet veilig. Uiteraard is dit ook gevaarlijk voor inwoners. Een plotselinge verzakking of instorting kan mensenlevens kosten.

Gemeenschap aan lot overgelaten

De overheid stuurde enkele vertegenwoordigers naar de erosiegebieden om de stand van zaken op te maken. Helaas gaan zij niet over tot actie en is het aan inwoners, zuster Véronique en haar collega’s om maatregelen te treffen. Samen probeert men in Tubondo de erosie te stoppen met zandzakken. Véronique vroeg ouders om zakken en oude muskiettennetten mee te nemen. Gevuld met zand kunnen die de grond enigszins vasthouden. Dit voorkomt het ergste. De omvang van het probleem vereist echter grootschaligere hulp vanuit de overheid.

School midden in risicogebied

De school in Tubondo behoort tot de beste scholen in de omgeving. Kinderen vormen hier een erg kwetsbare groep. Veel van hen zijn vluchteling, ex-kindsoldaat, wees en zeer arm. De school biedt ook aan hen onderwijs. Dankzij zuster Véronique hebben zij een kans. Maar die kans loopt serieus gevaar te verdwijnen. Het schoolgebouw grenst namelijk direct aan een weg die door de hevige regenval in een diepe afgrond is veranderd. Nu een van de klaslokalen compleet is weggevaagd, vier ruimtes beschadigd raakten en het erosiegevaar nog niet geweken is, lopen de 900 leerlingen het risico hun kans op onderwijs te verliezen.

Een nieuw klaslokaal

Het opnieuw opbouwen van het klaslokaal is voor de kwetsbare kinderen en de continuiteit van het onderwijs van onmiddellijk belang. Vrienden van Pater Peeters ondersteunt de school met de benodigde materialen om het schoolgebouw aan de relatief veilige kant uit te breiden. Ramen en deuren worden hergebruikt. De gemeenschap werkt mee aan de realisatie van de reconstructie. Bijvoorbeeld met het maken van bakstenen en de watervoorziening

Veiligheid, voorlichting en weer naar school

Naast de wederopbouw zorgen Véronique en haar collega’s ook voor de veiligheid van de kinderen door afrasteringen op gevaarlijke plaatsen aan te brengen. Het bisdom Mbuji-Mayi blijft zich inzetten vóór het milieu en tégen erosie. Ook oefent de organisatie druk uit op de lokale autoriteiten, om hen te laten investeren in de aanpak van het erosieprobleem. Ondertussen zorgt zuster Véronique ervoor dat de kinderen uit Tubondo zo snel mogelijk weer naar school kunnen, dankzij uw steun!

[easy-social-share column="yes" columns="1"]