Hulp tijdens de COVID-pandemie

Bedankt voor uw steun!

U maakte 2020 een beetje draaglijker voor de mensen in Congo. Mede dankzij uw hulp konden wij onze projecten in Congo die het nu moeilijk hebben ondersteunen.

Hulp tijdens de COVID-pandemie

In Congo werken wij samen met onze partnerorganisatie APSV. Ook voor hen stond het afgelopen jaar in het teken van het coronavirus. Zij moesten snel schakelen. Tijdens de lockdown was het verboden om het kantoor te bezoeken of om te reizen. Gelukkig hebben de medewerkers toch onze projecten kunnen bezoeken.

Deze pandemie met de coronamaatregelen veroorzaakte bij ons een volkomen andere situatie en samenleving dan ze in Congo ervaren. Natuurlijk zijn er in Congo berichten over Covid en wordt erop gewezen. In het project van Ivo hebben de straatkinderen geleerd mondkapjes te maken. Enerzijds hebben de meisjes iets geleerd en hebben een klein inkomen, anderzijds hebben mensen om hen heen betere bescherming tegen Covid.

Maar verplaats je eens in de situatie van de kwetsbare families in Congo. Zij hebben allereerst eten nodig, hun overlevingsstrategie. Daarnaast is water een eerste basisbehoefte. Watertanks zijn gebouwd in projecten. In het kader van de pandemie wordt hygiëne extra benadrukt. Radio Dietu zorgt voor voorlichting in provincie Kasayi, bijvoorbeeld handen wassen, zoals wij die opdracht dagelijks horen. Maar dan moet je wel schoon water tot je beschikking hebben. Dat is waar nu meer aandacht en geld voor wordt gevraagd in de projecten. Onze hulp voor Covid-19 op een Congolese wijze.

Aandacht voor kwetsbare families

Ook in 2020 bleven de organisaties gesteund door Vrienden van Pater Peeters om kwetsbare families in de dorpen te bezoeken. Dat was zeker niet gemakkelijk onder deze omstandigheden. Vrienden van Pater Peeters bleef hun missie trouw: “duurzaam te investeren in een grotere zelfredzaamheid van kinderen en vrouwen in de provincies”.

Onderwijs        

Project Alfa blijft aandringen op het volgen van lessen door de minder bedeelden van de regio, zowel kinderen als vrouwen als jongeren. Dankzij de inzet van Alfa kregen kwetsbare leerlingen toch toegang tot onderwijs.
Daarnaast is er met steun van Vrienden van Pater Peeters in de Kasai een school gebouwd.

Gezondheid

De organisaties, verbonden aan Partner ASVP, bezochten dorpen om daar medicijnen te verstrekken en COVID. Er zijn ook projecten die hygiëne rondom de geboorte verzorgen. Ons project van het ziekenhuis Luputa is daar een goed voorbeeld van.

Werk en inkomen

Naast onze VvPP projecten stimuleert MIVA waar we onderdeel van zijn, kwetsbare jongeren projecten om deel te nemen aan activiteiten waarmee zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien in Congo. Jongens leren voor timmerman, Vrouwen verkopen hun eigen producten op de markt. Zelfredzaamheid is waar we naar streven. Uw geld komt zo goed terecht bij het bestemmingsfonds onder MIVA.

Samen met u!

Al deze projecten en activiteiten konden doorgaan dankzij de tomeloze inzet van medewerkers van onze projecten alsook MIVA partnerorganisaties. Maar dat kunnen zij niet alleen. Wij vinden het echt heel fijn dat u Vrienden van Pater Peeters bent blijven steunen in het moeilijke jaar dat achter ons ligt. De mensen in Congo konden in 2020 weer op u rekenen en hopelijk blijft dat ook in 2021 zo. Namens hen hartelijk dank!

[easy-social-share column="yes" columns="1"]