Maman Angelique probeert hoofd boven water te houden in aanhoudende crisis

De humanitaire situatie in Congo blijft verslechteren. Gewelddadige conflicten en klimaatverandering dwingen mensen hun huizen te ontvluchten. Meer dan 5 miljoen mensen zijn ontheemd in het land en meer dan 1 miljoen Congolezen hebben elders asiel aangevraagd.

Door de crisis in de provincie Kasai, die tot grote werkloosheid heeft geleid, is het aantal straatkinderen alleen maar toegenomen. In deze moeilijke omstandigheden probeert Maman Angelique een eigen inkomen op te bouwen, om de voortgang van het weeshuis te kunnen garanderen. Met uw bijdrage steunden we hen met:

  • Drie fietsen omgebouwd tot waterdrager; door droogte moet het team van Mama Angelique ver lopen om water te halen. Met fietsen die grote tonnen met water kunnen dragen, heeft het weeshuis voldoende water en kan het team ook water verkopen in de dorpen.
  • Zes motorfietsen; hiermee wil Maman Angelique taxi services aanbieden en jongeren in het centrum vaardigheden leren over het onderhoud. Dit kan hen helpen bij het vinden van een baan.
  • Een computer en printer; voorheen had het centrum geen computer ter ondersteuning van de eigen organisatie. Nu kunnen ze ook een klein inkomen verdienen met hun ‘print-service’.

Bouwen aan een sterk netwerk

Met uw steun aan Vrienden van Pater Peeters van MIVA helpt u de meest kwetsbaren in Congo. MIVA werkt sinds 2022 met een nieuw netwerk van partners in en rond Uvira en Kinshasa. Vanuit oost en west Congo kunnen we samen met deze partners goed opvolging geven aan de projecten die we financieren in dit enorme land.

Uvira en Kinshasa: noodzaak zorg en onderwijs

In Kinshasa maken vervoers- en communicatiemiddelen bijvoorbeeld zorg bereikbaar voor de inwoners van de buitenwijken. Zij moeten vaak voor specialistische zorg naar het centrum van de stad. In en rond Uvira is de situatie al meer dan 20 jaar instabiel. Er zijn verschillende rebellengroepen actief, er is veel (seksueel) geweld en ook klimaatverandering brengt sterke schade aan in het gebied. In het voorjaar raakten veel mensen hun huis kwijt bij een overstroming. De nood voor zorg en onderwijs is hier enorm.

Bezoek aan Congo

In augustus brachten collega’s Jan Apperloo en Eliza Snel een bezoek aan Congo, om het netwerk van MIVA te ondersteunen met het uitvoeren van hun projecten. Jan: “Nog veel meer dan in andere Afrikaanse landen zie je hoe de staat in Congo faalt om diensten te leveren aan de bevolking. Wat ik heel bijzonder vind is hoe de kerk in dat gat springt. Mensen worden daardoor gemobiliseerd om er voor elkaar te zijn.”

Ontmoeting Kardinaal Besungu

In Kinshasa ontmoetten Jan en Eliza kardinaal Fridolin Ambongo Besungu. Jan: “Tijdens ons gesprek sprak hij zich uit over het slechte functioneren van Congolese staat. Hij maakt zich heel hard voor kwetsbare groepen in de samenleving en pakt zijn rol om de overheid verantwoordelijk te houden. Ons contact en de samenwerking met Besungu helpt ontzettend bij ons werk in Congo. Ik heb goede hoop dat deze sterke kardinaal invloed kan uitoefenen op de staat en de goede uitvoer en opvolging van de door MIVA gefinancierde projecten.”

Hulp in Centraal-Afrika

Naast Congo, steunt MIVA ook in andere Afrikaanse landen lokale hulpverleners om zorg en onderwijs bereikbaar te maken. Zo kreeg Guido in het Congolese regenwoud dankzij onze donateurs een theaterboot voor eerlijke informatie. En Georges uit Burkina Faso kan kinderen met een handicap onderwijs bieden, dankzij een schoolbus. Samen met u bieden we zo de allerarmsten hoop op een betere toekomst.

Bedankt voor uw hulp! Wij wensen u een warm kerstfeest toe en een gezond 2024.

[easy-social-share column="yes" columns="1"]