Renovatie waarborgt leefomgeving voor 70 kinderen

Wij helpen de mensen in Congo
vol te houden. Dankzij u!

In Nederland kregen we het afgelopen jaar een stukje van onze vrijheid terug. Maar voor de mensen in Congo is het einde nog lang niet in zicht. Zij werden bovenop het coronavirus getroffen door een nieuwe ebola-uitbraak. U kunt zich wel voorstellen dat dit een enorme klap is voor de bevolking. Vrienden van Pater Peeters is er voor hen. Alleen dankzij uw donatie kunnen wij de mensen in Congo helpen om vol te houden. Hartelijk dank! Samen met onze Congolese partners maakt u Congo een stukje mooier.

Wij wensen u een warm kerstfeest toe
en een gezond 2022!

Een veilige haven bij Mama Angélique

In 1983 richtte pater Karel (Charles) van Laer een weeshuis op. Vanaf het begin hielp Angélique mee in het tehuis en maakte zich daar onmisbaar. Ze was er zo mee verbonden dat het tehuis later zelfs haar naam kreeg. Nu zorgt ze als een moeder voor zo’n 70 kinderen. Die hoeven dankzij haar niet meer op straat te leven.

Familiehereniging

Mama Angélique probeert altijd eerst familie van de kinderen te vinden. Dit lukt in 10% van de gevallen. Het kind en de familie worden dan begeleid bij de hereniging en de integratie van het kind in het gezin. Soms meldt zich na jaren een familielid. Vaak is dat om een meisje uit te huwelijken. Daarom is Mama Angélique altijd op haar hoede.

De voorkant van het weeshuis van Mama Angélique in Congo

Meer dan een tehuis

Het tehuis Mama Angélique helpt kinderen met een achterstand om hun kansen in de samenleving te vergroten door ze onderwijs te bieden, geeft ze medische zorg, en zorgt voor een veilige leefomgeving en voeding. Zo voorkomt Angélique criminaliteit en ondervoeding. Op de school van het tehuis krijgen kinderen de juiste begeleiding en onderwijs. Niet alleen de kinderen die er wonen, maar ook de kinderen daarbuiten. Aan het einde van het programma kunnen ze lezen en schrijven en zijn ze klaar voor het voortgezet onderwijs.

Het weeshuis van Mama Angélique in Congo wordt gerenoveerd

Hoognodige renovatie

De omstandigheden in het tehuis waren niet optimaal. De ruimtes voor de kinderen voldeden net aan de minimale voorwaarden. Een renovatie was hard nodig. Het dak kreeg nieuwe golfplaten, de fundering werd verstevigd en er is een nieuw plafond geplaatst. Samen met haar kinderen is Mama Angelique heel dankbaar voor uw steun, die deze hoognodige renovatie mogelijk maakt!

De nestor van Vrienden van Pater Peeters,
Jos Verschuren, is overleden.Een foto van de nestor van Vrienden van Pater Peeters, Jos Verschuren Jos is altijd betrokken geweest bij Jan Peeters uit Ulvenhout, onze missionaris in Congo. Hij is medeoprichter van de Stichting Vrienden van Pater Peeters in 1978. Een praktisch man, die altijd oplossingen zoekt. Hij was in 1989 en 1996 op werkbezoek in Congo en is 41 jaar in het bestuur  actief geweest. Kortom: een pionier die zich ongeveer 50 jaar heeft ingezet voor ontwikkelingsprojecten in Congo. Daarvoor zijn wij hem heel erg dankbaar. Hij is niet meer, maar zijn visie en activiteiten leven voort in de projecten in Congo.

[easy-social-share column="yes" columns="1"]