Samen sterk

Samen Sterk zijn in Congo

Via onze contacten in Congo-Kasayi horen we de meest vreselijke verhalen over de toestand aldaar. Als Vrienden van Pater Peeters willen u graag deelgenoot maken van onze zorgen om het land. Drie projecten lichten we uit.

Congo Kasai

De internationale pers heeft veel aandacht voor alle politieke en economische spanningen in Congo. Op dit moment staat de provincie Kasayi in de schijnwerpers door de speciale conflicten die daar zijn ontstaan. Onze paters, de bevolking van de dorpen en zeker ook de bewoners van de hoofdstad Kananga hebben zeer te lijden gehad onder de onrust en het geweld.

De nasleep van deze desastreuse toestanden kan nog jaren duren. Maar naast de verschrikkelijke verhalen willen we u ook een beeld geven van de voortgang of het herstel van de projecten die we steunen. Want hoe uitzichtloos de situatie soms ook lijkt, de mensen in Congo verdienen nu meer dan ooit een helpende hand.

Terugkeer naar dorpen

Samen zijn is na de woelige periode in Kasayi heel belangrijk. Maar durven bewoners dat nog aan? Recentelijk hebben we vernomen dat de bevolking weer terugkeert naar de dorpen. De bewoners zijn benieuwd naar wat ze aantreffen na hun schuilperiode in het bos, bij familie elders of in Angola. Er zijn parochies aangevallen door leger, politie en milities. Daarbij zijn huizen en kerken vernield. In veel families zijn doden te betreuren; er wordt gesproken over 3.000 doden in Kasayi.

Kerk

Sommige paters verlieten om veiligheidsreden ook hun parochie maar zijn nu terug op hun post. Het is tijd om de gebouwen te herstellen en daarnaast veel aandacht te hebben voor de gemeenschappen in de parochies en scholen van de dorpen. Hoe komen bewoners van hun angstpsychose af? Hoe kunnen ze leven in de armoede? Hoe zijn de leefomstandigheden in het huidige politieke klimaat? Veel vragen waar we als Vrienden van Peeters mee geconfronteerd worden.

Bilomba getroffen door geweld

Bilomba, het dorp van Pater Peeters, werd getroffen door geweld. Jan Peeters werkte ongeveer 20 jaar in Bilomba aan de opbouw van het dorp. Diverse projecten zijn daarbij opgezet zoals een landbouwschool, een ziekenhuis en een kerk. Vrienden van Pater Peeters heeft veel bijgedragen aan die ontwikkelingen. Het meest recente project voorzag in het herstel van vijf watertanks waarvoor de materialen al aangekocht waren. Helaas hebben we kort geleden vernomen dat ook Bilomba is aangevallen. Gebouwen zijn vernield en materialen en medische middelen zijn gestolen.

‘Ons’ dorp is de dupe geworden van het geweld. Het is nu onze taak om Bilomba de kans te geven er bovenop te komen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen weer naar school kunnen en dat het ziekenhuis medicamenten krijgt en zieken kan verzorgen. Crowdfunding kennen ze daar niet en dus zijn bewoners geheel afhankelijk van de oude lijnen van de missie; van de Vrienden van Pater Peeters. Doet u mee?

Kunnen leerlingen nog bijeenkomen in de klas?

Leren lezen en schrijven is een basisvoorwaarde om te kunnen leven en te overleven. Dit project is in de jaren 70 opgezet door pater Hermen Kroonenberg, nu  woonachtig in Teteringen. Zijn project is overgenomen door Patrice Kasadi, 70 jaar oud en nog zeer gedreven en zeker niet bang. Hij durft te zeggen: ‘Ik ben al oud en ik beschouw het als mijn verantwoordelijkheid om dit corrupte land verder te ontwikkelen’.

Leerlingen luisteren aandachtig

Ook al is het schoolgebouw te klein, er zijn wel klassen onder een zeil waar groepen bijeen kunnen komen om les te volgen. Met deze mensen die vooruit willen, kunnen we doorgaan. Onze rol is zeker nog niet uitgespeeld. Jaarlijks ontvangen ze 5.000 euro. Is dit genoeg voor dit jaar? Uw steun is nodig!

Nieuwe wc’s en douches ziekenhuis Luputa

In 2017 heeft het ziekenhuis in Luputa nieuwe wc’s en douches gebouwd voor de patiënten. De hygiëne voor zieken én bezoekers is verbeterd, en daarnaast biedt het de mogelijkheid om op het gebied van hygiëne gedrag te trainen. Zo zie je dat projecten altijd meer dan één doel hebben. De priesters en zusters in Luputa zijn tijdens de onlusten op hun post gebleven.

Onbewust geven de projectleiders en hun medewerkers de kracht door om samen te werken. Het ziekenhuis dat geleid wordt door zuster Marie-Josée Mushiya Tshibangu, heeft een goed verzorgd rapport afgegeven met contracten, bonnen en foto’s. Ook worden er altijd goed gefundeerde en concrete aanvragen voor het ziekenhuis ingediend.

Een blik vooruit

De vraag voor Vrienden van Pater Peeters is wat we doen met de situatie in Congo en alle toestanden in Kasayi. Veel aanvragen voor 2017 kunnen niet uitgevoerd worden of er is te weinig geld voor de totale uitvoer. Veel akkers zijn verlaten waardoor vele dorpen oogsten mislopen. Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat de voedselprijzen al vier keer zo hoog zijn als normaal.

‘Overleven’ is het woord dat bij iedereen opkomt. Niets doen is voor ons geen optie. De paters en zusters en alle andere hardwerkende en goedwillende medewerkers van projecten verdienen onze steun. Alleen op deze manier hebben de bewoners van Congo en met name de Kasayi een kans op een menswaardige toekomst. Helpt u mee?

[easy-social-share column="yes" columns="1"]